قفسه راک

انبار ساختمان یا محوطه‌ای تجاری است که با بهره‌برداری از یک سیستم صحیح طبقه‌بندی و تنظیم، برای نگهداری یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده‌های مختلف، استفاده می‌گردد. علاوه بر آن انبارها به عنوان نقاط و تأسیساتی برای نگهداری موقت به منظور توزیع و تجمیع کالاها در سیستم‌های توزیع نیز استفاده می‌شوند. یکی از تجهیزات مورد نیاز انبار قفسه انبار ایزی راک ریلی است که یک کاربری از قفسه بندی فلزی راک می باشد و برای بارهای سبک و نیمه حجیم که توسط فرد قابل جابه جایی است مناسب می باشد.

این محصول در تمامی مراکز صنعتی و خدماتی کاربرد فراوانی دارد. این قفسه تا چند طبقه همراه بالکن و راهروهای متعدد اجرا می شود و نیز جابه جایی بین طبقات از طریق نصب پلکان و بالابرها امکان پذیر است. این محصول با نام های قفسه ایزی راک، ایزی راک، قفسه فلزی راک، قفسه بندی فلزی، قفسه بندی فلزی انبار، قفسه فلزی، قفسه فلزی انبار ، EASY RACKING و قفسه بندی کفپوشدار سنگین نیز شناخته می شود.

با توجه به تنوع در تحمل و بازو شما می توانید دامنه وسیع تری از ابعاد دهانه و عمق را انتخاب کنید. تفاوت قفسه انبار ایزی راک ریلی سنگین با قفسه انبار ایزی راک ریلی کفپوشدار سبک در میزان تحمل وزنی آنهاست و دلیل آن نیز استفاده از نوعی کفپوش و بازوی متفاوت در دو سیستم قفسه بندی می باشد. در قفسه انبار ایزی راک ریلی کفپوشدار سنگین از کفپوش هایی با ضخامت بیشتر استفاده می شود و همچنین نوع بازویی استفاده شونده ، از جنس قوطی است.

این امکان وجود دارد که با استفاده از نبشی کشی و استفاده از پانل پله ،در بالای قفسه انبار ایزی راک ریلی، یک پلت فرم جهت استفاده های متنوع ایجاد نمود. این پلت فرم می تواند برای احداث فضای اداری یا انبارش بیشتر استفاده گردد. همچنین این سیستم قابلیت تلفیق با باکس پالت ها را دارد که می توان از آن به عنوان ایجاد فضایی مناسب برای دسته بندی لوازم و قطعات یدکی ریز و درشت استفاده کرد. بازویی های استفاده شونده در این سیستم به شکل سیگما می باشند که باعث سبک تر شدن وزن کل سیستم و صرفه جویی مالی می گردند.

سیستم های قفسه بندی وسیله ای شناخته شده و مهم در انبار هستند و در حال حاضر کمتر انباری وجود دارد که از قفسه ها در انواع مختلف و طرحهای گوناگون استفاده نکند.  به همین منظور شرکت وارش محصول قفسه انبار پانل راک ریلی را تولید نموده است. قفسه انبار پانل راک ریلی جهت اجناس واقلامی است که بوسیله نیروی انسانی (دستی) بارگزاری می گردد و برای ذخیره مواد اولیه و محصولات مناسب است.

این نوع قفسه بندی براساس نیاز مشتری در چند مدل مختلف طراحی و تولید می گردد. زمانی که طراحی موثراستفاده از ارتفاع انبار باشد می توان درچند طبقه مجزا بوسیله پلکان، بالابر، آسانسورو راهروبندی ازحداکثرارتفاع سالن بهره برد. این محصول با نام های قفسه بندی،  قفسه بندی انبار ،  قفسه انبار،  قفسه ریلی ،  قفسه بندی راک،  قفسه انبار ریلی،  قفسه پانل راک ، قفسه بندی پانل ،  قفسه پانل ،  قفسه فلزی،  قفسه بندی فلزی و قفسه بندی صنعتی  نیز شناخته می شود. همچنین استفاده از سیستم های  قفسه بندی باعث تسهیل انجام فعالیت‌های انبار و افزایش بهره‌برداری از فضای آن می باشد، بخصوص زمانی که تنوع اقلام زیاد باشد. در ضمن استفاده از سیستم قفسه بندی ، ضایعات وارده به اقلام کالا را کاهش میدهد.