قفسه ثابت گزینه

قفسه ثابت گزینه

انواع قفسه ثابت گزینه به منظور نگهداری اسناد پر کاربرد و کم حجم روزانه استفاده می شود و ترجیحا در نزدیک ترین مسیر دسترسی به کاربر نصب و راه اندازی می شوند این نوع سیستم بایگانی (قفسه ثابت) جدا از بایگانی مرکزی است و معمولا اسناد دم دستی و روزانه را شامل می شود از […]

قفسه ثابت کتابخانه ای

قفسه ثابت کتابخانه ای

استفاده از قفسه ثابت کتابخانه ای آشنا ترین نوع چیدمان اسناد و کالا می باشد به گونه ای که برای هر قفسه راهرویی ثابت تعبیه می شود از مزایای این نوع سیستم سهولت دسترسی به اسناد یا کالا را می توان برشمرد از این نوع سیستم بیشتر در مواردی استفاده می شود که مراجعات کاربر […]