سیستم بایگانی چرخشی هوشمند (روتو اسمارت)

سیستم بایگانی چرخشی هوشمند (روتو اسمارت)

سیستم مدیریت اسناد و کالای روتو اسمارت Roto Smart سیستم مدرن شرکت دنیای مجازی کسب و کار است که طبقات در آن به صورت چرخشی اتوماتیک عمل نموده و اسناد یا کالاها در طبقه مورد نظر در کمتر از ۸ ثانیه در جایگاه دسترسی قرار می گیرند برای اولین بار در کشور این سیستم در […]