تیم خدمات فنی (سرویس و نگهداری) شرکت وارش با داشتن ده ها سال تجربه فنی و مهندسی در زمینه سیستم های نگهداری اسناد (بایگانی) و کالا(انبار، فروشگاه و..) آمادگی دارد در صورت تقاضای مشتریان نسبت به رفع عیب، سرویس و نگهداری سیستم های نگهداری اسناد و کالای سایر شرکت ها نیز اقدام و نسبت به رفع عیوب آنها اقدام نماید.

نحوه دریافت خدمات سرویس و نگهداری وارش

جهت تمایل به دریافت خدمات بخش پشتیبانی شرکت وارش با دفتر مرکزی شرکت تماس گرفته و ظرف ۲۴ ساعت تکنسین های فنی بخش سرویس و نگهداری سیستم های بایگانی از قفسه ها و کمد های شما بازدید به عمل آورده و نسبت به رفع نواقص و عیوب کمد های بایگانی اقدام نموده و پس از سرویس سیستم ها برچسب بازدید فنی با درج تاریخ سرویس و نگهداری بر روی قفسه ها نصب می گردد .

همچنین زمان پیشنهادی جهت ارائه خدمات سرویس و نگهداری در آینده نیز مشخص می گردد، بدیهی است که با رعایت زمان بندی پیشنهادی تکنسین های فنی شرکت وارش در خصوص دریافت پشتیبانی فنی از کمد های نگهداری اسناد و کالا با داشتن حداقل مشکلات مربوط به خرابی قفسه ها به عمر مفید این سیستم ها خواهید افزود فراموش نشود که سیستم های نگهداری اسناد و کالا هزینه بالایی را شامل می شوند و در صورت استفاده صحیح و اصولی و دریافت خدمات پشتیبانی عمر این محصولات به بیش از پنجاه سال افزایش خواهد یافت همچنین در صورت تمایل به جابجایی قفسه های بایگانی نیز به بخش مونتاژ و دمونتاژ مراجعه نمایید.