گارانتی ویژه مشتریان

برای آن دسته از مشتریان خوش حسابی که در اسرع زمان اقدام به تسویه حساب با شرکت نمایند خدمات رایگان گارانتی تا سه سال قابل افزایش می باشد جهت اطلاع از کم و کیف کار به کارشناس مربوطه مراجعه شود.