کلیه محصولات شرکت وارش علاوه بر بیمه طلایی شش ماهه به مدت یک سال گارانتی رایگان داشته که طی این مدت کلیه هزینه های بازدید و سرویس های دوره ای رایگان می باشد.

خدمات پس از فروش:

کلیه محصولات تولیدی شرکت وارش حداقل به مدت ۱۵ سال از خدمات پس از فروش وارش برخوردار خواهند بود که این خدمات شامل تولید قطعات و لوازم اصلی و جانبی محصولات علاوه بر خدمات فنی ارائه شده در بخش سرویس های دورهای می باشد.